Odzyskanie omyłkowo przelanych pieniędzy będzie łatwiejsze

Odzyskanie omyłkowo przelanych pieniędzy będzie spokojniejsze

Prasóweczki Warto przeczytać

Odzyskanie omyłkowo przelanych pieniędzy będzie jaśniejsze. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pomocach płatniczych. Dzięki zmianie znikną problemy z odzyskaniem pieniędzy, które klient omyłkowo przelał na niewłaściwe konto. Projekt stanął w efekcie współpracy Prezydenta RP i Rzecznika Finansowego, z poparciem pozostałych członków Zespołu Analiz Systemowych.

Odzyskanie omyłkowo przelanych pieniędzy będzie jaśniejsze

– Nowe przepisy przyjęte zostały w Urzędzie jednomyślnie, co świadczy o tym, iż to przyczyna ponad planami i niezwykle potrzebna społeczeństwu – mówił Prezydent Andrzej Duda, w trakcie uroczystości podpisania ustawy w dniu 27 kwietnia 2018 r.

W Sejmie za przyjęciem ustawy głosowało 436 posłów, w Senacie za przyjęciem ustawy głosowali wszyscy Senatorowie – 79, nikt nie był przeciw oraz nikt nie zatrzymał się od głosu. Nowe regulacje zaczną funkcjonować w toku 3 miesięcy po prac ustawy w Dzienniku Ustaw.

Pomyłka może zdarzyć się każdemu

– Z wyników do nas wpływających wynikało, że omyłkowy przelew na niewłaściwe konto, był źródłem dużych problemów. W ekstremalnych wypadkach klienci tracili w niniejszy metoda pieniądze, skoro nie było mechanizmu zmuszającego klienta do zwrotu środków. Dzięki tej zmianie w grupy przypadków dostaniemy je choćby w procesie kilku dni – mówi Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy.

W działalności pomyłka we wskazaniu numeru konta może przydarzyć się każdemu. Do Rzecznika skarżyły się osoby, które wpisały cały numer konta innego odbiorcy (o co szczególnie łatwo przy masowych przelewach tworzonych przez przedsiębiorców), pomyliły się przy wpisywaniu numeru konta lub nawet wykonały przelew na konto podane np. w materiałach informacyjnych. Do ostatniej pory, nie było łatwej i jednolitej procedury odzyskiwania takich zabiegów. Dodatkowo tajemnica bankowa nie pozwalała ujawniać danych użytkownika, co uniemożliwiało złożenie pozwu w sądzie.

Jak odzyskać pieniądze?

Po kolejach klient, który zorientuje się, że omyłkowo wykonał przelew na krótkie konto będzie informował swój bank lub SKOK o tym fakcie. Ten będzie tworzył 3 dni na poinformowanie konsumenci o błędzie i konwencjach braku zwrotu sposobów w toku 30 dni.

– Zwrot materiałów będzie dokonywany na specjalny rachunek techniczny, co zapewnia pełną anonimowość odbiorcy omyłkowego przelewu. Po otrzymaniu środków, dostawca w toku 1 dnia roboczego będzie przyciągał je na konto klienta. Jeśli w sprawę zaangażowanych istniałoby dwóch dostawców termin wydłuży się do kilku dni codziennych – wyjaśnia Bartosz Wyżykowski, radca prawny w przedsiębiorstwie Rzecznika Finansowego.

Jeśli odbiorca omyłkowego przelewu nie zwróci pieniędzy dobrowolnie w toku 30 dni, bank lub Skok będzie przymuszony do przekazania płatnikowi danych klienci.

– Da to dobre dochodzenie chcenia na ulicy sądowej. Podstawę prawną tworzyć będą przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. Sąd oceni zaś, czy roszczenie płatnika jest potrzebne – mówi Bartosz Wyżykowski.

W działalności świadczy to, że odbiorca omyłkowego przelewu, który nie zwróci omyłkowo otrzymanych kwot będzie zmuszony do ostatniego wyrokiem sądu i poniesie i wydatki połączone z procesem.

Rola Zespołu Analiz Systemowych

Powodem do zrealizowania proponowanych zmian były tematy proponowane przez klientów do Rzecznika Finansowego. Stały one przez Rzecznika zasygnalizowane w ramach prac Zespołu Analiz Systemowych. Zespół został stworzony przez Szefa Kancelarii Prezydenta RP w charakterze formułowania propozycji zmian obowiązujących regulacji prawnych w oparciu o potrzeby obywateli, jakie były materiałem rozpoznania przez Biuro Interwencyjnej Poradzie Prawnej Kancelarii Prezydenta RP lub zaproszonych do harmonii w ramach Zespołu: Rzecznika Finansowego, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Pacjenta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *