Czy można cofnąć przelew bankowy?

Czy można cofnąć przelew bankowy?

Prasóweczki Warto przeczytać

Czy można cofnąć przelew bankowy? Dzięki bankowym usługom internetowym możemy prowadzić przelewy z domu. Samodzielne zlecanie operacji musi jednak dużej dokładności. Czasem nawet przy dobrym przepisywaniu podamy złe dane, kwotę lub numer konta. Co sprawić, gdy zorientujemy się, że zatwierdziliśmy błędne zlecenie? Czy można cofnąć przelew? Jak odzyskać pieniądze przesłane na złe konto?

 

Błędny przelew – jakie są konsekwencje?

Często realizujemy wiele przelewów szybko zaś w pośpiechu, by pieniądze szybko przyszły do oczekujących. To łatwo o pomyłkę. Potrafią obecne stanowić niepoprawne dane adresata, za wielka kwota przelewu lub źle przepisany numer konta. Każda z pomyłek wymaga innego zachowania dodatkowo że wywoływać za sobą nowe konsekwencje:

Błędne dane użytkownicy

Wpisanie niepoprawnego imienia, literówka w imieniu, czy błędny adres odbiorcy przelewu to kilka szkodliwe pomyłki, jakie możemy zrobić. Banki weryfikują zlecenia wyłącznie po numerze konta, więc przelew a tak zostanie rozesłany do normalnej osoby (oczywiście, gdy nie było pomyłki w numerze konta).

Jedynym wyjątkiem są nowo powstałe rachunki. Kiedy mierzy się nowe konto a planuje zasilić je artykułem z ważnego, należy dokładnie wpisać dane. Jeśli dodatek nie będzie się zgadzać, bank może skończyć przelew.

Za duża kwota przelewu

Czasem dodatkowe zero lub źle postawiony przecinek sprawia, że wysyłamy komuś sumę dziesięciokrotnie większą od zamierzonej (zamiast 500 zł możesz dać 5000 zł). W ostatnim fakcie problem zatrzymuje się znacznie dużo odpowiedni. Bank nie płaci za pomyłki mężczyzn w współczesnej sprawy dodatkowo pewno nie zechcieć anulować zatwierdzonego przelewu. W ostatnim przypadku można tylko umówić się z użytkownikiem i poprosić o zwrot różnicy w ilościach.

Oczywiście, jeśli zatwierdzona wartość będzie idealniejsza niż środki dostępne na twoim rachunku, przelew nie zostanie wykonany. W sukcesu za dużych przelewów z chwilą przyszłą ważna w systemie natychmiastowym wybrać pieniądze z konta (tak by dostępna wartość była mniejsza od zleconej). To uniknie się realizacji zlecenia.

Zły numer konta bankowego

Błędny numer konta to najogromniejszy problem. Oczywiście systemy bankowe są tak zrobione, by eliminować najczęstsze pomyłki. Jeśli wprowadzi się za mały lub zbyt daleki czas cyfr, okienko z komunikatem poinformuje o braku, lub przelew nie jest wykonany i ktoś z banku skontaktuje się z jego zleceniodawcą.

Błąd w organizacje cyfr lub niskie ich wejście to obecnie zupełnie nowa rzecz. Pół biedy, jeśli zlecimy artykuł na oddzielne konto. Bank go nie zrealizuje lub zwróci transfer w procesie kilku dni roboczych (okres oczekiwania może różnić się w relacje od regulaminu, w wybranych bankach jest ledwie dzień, w własnych nawet ponad tydzień). Jeśli natomiast błędny numer jest zdolny, to pieniądze trafią na inny rachunek. Systemy bankowe weryfikują tylko numery, a nawet gdy dane adresata wpiszesz poprawnie, a czas liczb nie będzie się zgadzał, to pieniądze otrzyma druga kobieta.

Cofnięcie przelewu – co pisać?

Popełniliśmy brak w numerze konta. Co już? Do kogo należy się zwrócić? W relacje z banku możemy spowodować:

anulowanie samodzielne z rządu bankowości internetowej – przydatne w kilku bankach. Zwykle dotyczy wyłącznie przelewów z chwilą przyszłą;
anulowanie przez infolinię – anulacja przez związek z konsultantem. Nie regularnie jest dodatkowa (szukaj reklam w regulaminie banku), czasem zostaniesz odesłany do oddziału;
anulowanie w oddziale – osobiste podpisanie odwołania transakcji.

Anulowanie przelewu – jak jest dodatkowe, i skoro nie?

To, czy można cofnąć zlecony przelew, zależy z dwóch czynników:

regulaminu banku

Bank może nie zgodzić się na rozwiązanie przelewu, jeżeli w regulaminie jest zapis, że agencja nie anuluje zajęć z chwilą bieżącą. Większość banków nie robi problemów z anulacją, jeśli przelew ma odroczoną datę płatności, nie stanowi zatem wprawdzie regułą (znów zależy wyłącznie z regulaminu).

czasu, jaki upłynął od złożenia przelewu

Ma się i duża reakcja. Wykryliśmy pomyłkę – od razu umówmy się z bankiem odpowiadającym za konto, z jakiego wysłaliśmy pieniądze. Jeśli transakcja nie została również zrealizowana (można się tego dowiedzieć, sprawdzając sesje Elixir banku, czyli tabele sesji przychodzących i wydających), można ją odkręcić. A jeśli pieniądze poszły obecnie na inne konto, z odcienia naszego banku nie będzie się już dało nic zrobić.

Przelew na krótkie konto – jak odzyskać pieniądze oraz lub więc w ogóle możliwe?

Gdy pieniądze zostały już przelane na konto błędnego adresata, nie posiadamy dobra do reklamacji w banku. To my popełniliśmy błąd, nie instytucja. Oczywiście bank może zaoferować uwagę w odzyskaniu pieniędzy i zetknąć się z bankiem, do jakiego poszedł przelew. Jest zatem wprawdzie zdecydowanie silna decyzja, nie obowiązek. Na mocy zapisu Sądu Najwyższego z grudnia 2008 roku, bank jest obowiązek wykonać zlecenie dobre z danym życiem i zasadami pożycia społecznego. Co świadczy, że do jego przeznaczeń nie należy odzyskanie błędnie zaadresowanych przez nas pieniędzy.

Jeśli bank zgodzi się pomóc, może przekazać do przypadkowego odbiorcy zaproszenie do ceny na mocy zasad kodeksu cywilnego, który odpowiada, że „każdy, kto bez przyczyny prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem drugiej kobiety, jest przymuszony do dania korzyści w naturze, i jak to ciężkie, do zwrotu wartości”. Dla przypadkowo obdarowanego nazywa to obowiązek zwrotu pieniędzy (w tyle stanowiło zatem bezpodstawne wzbogacenie się).

Zaproszenie do dania wpłaty powinno wynosić kwotę podlegającą zwrotowi, termin odesłania wartości i numer rachunku osoby, która zależy odzyskać swój majątek. Zapewne nie jest gwarancji, że po wysłaniu wezwania odzyskamy swoje pieniądze. Jeśli osoba, która otrzymała błędny przelew, odwołuje się od zwrotu, można szybko tylko zgłosić sprawę do sądu. W trakcie postępowania bank nie jest jednak częścią a nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Ile kosztuje cofnięcie przelewu?

Pomyłka że nas wiele kosztować, nawet gdy przelew uda się anulować jeszcze przed wysłaniem do błędnego adresata. Bank za udzieloną pomoc może uzyskać opłatę. Dodatkowa procedura jest realizowana jedynie z winy osoby, która błędnie wpisała znane oraz musi zaangażowania pracowników firm. W relacje z banku za anulację zapłacimy od 20 do 30 zł. Właśnie są banki, które anulują przelewy za darmo, wszystko zależy przecież z podpisanego przez klienta regulaminu.

Że bank przyjmie się usług w odzyskaniu już przelanych pieniędzy, policzy nam jeszcze więcej. W relacje od pracy potrafi być to opłata od 60 do 120 zł.

Artykuł powstał dzięki serwisowi pożyczki na zasiłki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *