Czego Szukamy Na Warmii I Mazurach?

Czego Szukamy Na Warmii I Mazurach?

Prasóweczki

Czego Szukamy Na Warmii I Mazurach? Pytanie tylko pozornie skierowane jest do turystów. Prawdopodobnie istnieć natomiast skierowane zarówno do historyków, kulturoznawców-regionalistów oraz inwestorów. Zacznijmy że od tego, co w współczesnym obszarze interesuje turystów?

 

Warmia i Mazury dla turystów

Granica pomiędzy Warmią i Mazurami jest wcale płynna. Umownie ważna też obie krainy rozdzielić linią idącą od Ostródy, potem raczej na południe od Olszyna i łukiem na północ przez Mrągowo i Kętrzyn.

Czym się zatem różnią od siebie te obie krainy. W rejonie i zabytkach obecnie właściwie jest niestety wskazać podstawowe różnice. Historycznie obie krainy w obecnych wiekach połączyła wspólna historia. Wcześniej zamieszkiwały je nowe plemiona. Na indywidualnych Mazurach swoje korzenie zapuścili Mazowszanie. Nieprzypadkowo jeden z naukowych periodyków mazurskich nosi tytuł „Masovia”.

Przeciętny turysta stosuje ten sektor z jeziorami, zwłaszcza z Ważnymi Jeziorami Mazurskimi. Bardziej doświadczony penetruje tamtejsze puszcze, choćby Piską i Romincką. Ta nowa na momencie dwóch ubiegłych wieków była regionem łowieckim cesarza Wilhelma II. Natomiast Piską upodobali sobie twórcy, zwłaszcza pisarze, między innymi Bogdan Czeszko, Jerzy Putrament i Konstanty Ildefons Gałczyński.

Dlatego pasjonaci historii literatury zwykle odwiedzają Muzeum im. K. I. Gałczyńskiego w Praniu i Michała Kajki w Ogródku.

Wyczynowi turyści coraz częściej wykorzystują ze szlaków kajakowych, choć na Krutyni, Węgorapie i Gołdapie. Jeszcze większym wzięciem bawią się dawne umocnienia z czasów II wojny światowej, między innymi w Gierłoży, Mamerkach i Gołdapi (kwatera Luftwaffe „Robinson”).

Warto odwiedzić Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej wraz z zabytkowym (nieczynnym) szlakiem kolejowym i, największymi w Polsce, mostami w Stańczykach. Wielu zaskakuje Tatarska Góra – drugi pod względem wysokości (308 m n.m.p) szczyt Mazur Garbatych ze uważającym się w zagłębieniu szczytu dystroficznym jeziorkiem otoczonym tundrową roślinnością.

Region dla inwestorów

Właśnie… W zeszłych j latach znacznie wzrosło zainteresowanie inwestorów regionem Warmii i Mazur, zwłaszcza otoczeniem Wielkich Jezior Mazurskich. Do pomieszczeń cieszących się największym powodzeniem uznają się głównie Giżycko i Mikołajku. Modne są działki nad jeziorami.

Tylko nie tylko jeziora dają pretekst inicjatywom inwestorskim. Część z inwestorów zakupiła dawną popegeerowski ziemię oraz obecne nie ale w planach rolniczych. Jeszcze większym wzięciem bawi się bowiem tutejsza agroturystyka.

Zobacz Czego szukamy na Warmii i Mazurach?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *